Gå til indhold

Indlæggelse på afsnittet

Se kontaktoplysninger
Informationer til dig og dine pårørende, hvis du skal indlægges på afsnit SL6.

Hvordan bliver du indlagt?

Hvis du bliver indlagt foregår det typisk via den døgnåbne Psykiatriske Akutmodtagelse.

Din egen læge, distriktspsykiatrien, praktiserende speciallæge eller læge på andre sygehuse kan henvise til indlæggelse i afsnittet via Psykiatrisk Akutmodtagelse.

Du kan også blive overflyttet fra andre afsnit i psykiatrien eller fra et andet sygehus.

Under din indlæggelse vil vi forsøge at give dig den bedst mulige behandling og pleje. Vil tale med dig om,​ hvordan vi bedst kan hjælpe dig. ​​​

Vi vil give dig og dine pårørende forskellige informationer, ud fra hvad I har behov for at vide. Har du I nogen spørgsmål, er I altid velkommen til at spørge personalet.

Hvad skal du medbringe?

Hvis det er muligt, er det en god idé selv at medbringe toiletsager, skiftetøj, sko til inde- og udebrug, den medicin du plejer at tage og hjælpemidler, som du er afhængig af. For eksempel høreapparat, briller, kørestol eller andet.

Vi anbefaler, at du ikke medbringer store kontantbeløb, smykker og andre værdigenstande under indlæggelsen. Du har mulighed for at låse skabet på dit værelse, men du har selv ansvar for dine værdigenstande, når du er indlagt.

Har du barberskraber, saks, neglefil eller andre skarpe og spidse genstande, vil personalet opbevare dem for dig og udlevere dem ved behov. Hvis du har lightere, deodorant, parfume eller andre brændbare væsker med, opbevarer og udleverer vi også dem. Dette af hensyn til egen og andre patienters sikkerhed.

Medicin du selv medbringer, vil vi opbevare for dig, og udlevere, når det skal tages.

Sengetøj, tæpper, håndklæder og lignende kan du låne på afsnittet.

Kontaktpersonsordning

Du får tilknyttet én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner, når du bliver indlagt.

Kontaktpersonen hjælper dig under forløbet og besvarer spørgsmål, så du oplever en sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse og behandling.

Du kan opleve din daglige kontaktperson, kan være forskellige medarbejdere.​

​Hverdagen i afsnittet

For at skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag er vores dagligdag i afsnittet bygget op omkring en fast struktur med faste spisetider og planlagte aktiviteter.

Hver morgen holder vi morgenmøde i forlængelse af morgenmaden. Her planlægger vi dagens aktiviteter og uddelegerer de daglige gøremål for eksempel små arbejdsopgaver i forbindelse med måltiderne. Det er også ved disse møder, at der er mulighed for at drøfte fælles anliggender og videregive information.

Vi synes, det er vigtigt, at alle, der har mulighed for det, deltager i de fælles måltider og andre fastlagte fælles og individuelle aktiviteter i ugens løb.

Der deltager altid personale i måltiderne, både for at hjælpe med de praktiske opgaver og for at hjælpe med, at måltidet bliver en hyggelig og social oplevelse for alle.

Vi har aktiviteter både i formiddags- og eftermiddagstimerne. Plejepersonalet eller en aktivitetsmedarbejder står for de daglige aktiviteter. Aktiviteterne foregår i afsnittet eller i aktivitetslokale, hvor der er flere muligheder for beskæftigelse. Aktiviteterne kan blandt andet være motion, kreative aktiviteter, psykoedukation eller social færdighedstræning (Miljøterapi).

Aktiviteterne kan også foregå udendørs.

Du vil løbende have samtaler med personalet.

Weekenderne planlægges i samarbejde med kontaktpersonen.

Praktisk

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Slagelse

Ældrepsykiatrisk afsnit SL6 - Slagelse

Fælledvej 6

4200 Slagelse

Se kort

Find vej - Slagelse

Ring til os

Tlf. 58 53 66 40

Tlf. 58 53 66 40