Gå til indhold

Bakkehuset

Vi modtager børn og unge fra 0 til og med 17 år, der har henvendt sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse. Såfremt der ikke er behov for indlæggelse, tilbydes kontakt til Bakkehuset. Vi modtager børn og unge fra hele Region Sjælland. I Bakkehuset er der udover medarbejdere fra børne- og ungdomspsykiatrien også ansat kommunale socialrådgivere.
STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed) i Region Sjælland varetager vi også.

Se kontaktoplysninger