Gå til indhold

Hvis du tilknyttes OPUS

Se kontaktoplysninger
Informationer til dig og dine pårørende, hvis du tilknyttes OPUS.

Målgruppen

​Målgruppen for OPUS-Behandling er patienter fra 15 til og med 35 år, der for første gang får symptomer på en psykose. Optageområdet er de 17 kommuner i Region Sjælland.

Syd Øst Vest
Lolland Faxe ​Holbæk
Guldborgsund Stevns         ​Ringsted
Næstved Køge ​Odsherred
​Vordingborg ​Solrød ​Kalundborg    
​Greve ​Slagelse
​Lejre ​Sorø
​Roskilde

Henvisning

Henvisning til OPUS-behandling kan ske på flere måder, dels via TOP-teamet, praktiserende læge, Psykiatrisk Skadestue/Akut Modtagelse (PAM), fra sengeafsnit eller psykiatrisk speciallæge.

Efter denne kontakt kan en af ovenstående henvise til Psykiatrisk Visitations Klinik, der viderevisiterer til Distriktspsykiatrien.

Patienten bliver inviteret til en udredende samtale i distriktspsykiatrien, sættes i behandling, indtil der er mulighed for op til et 2-årigt OPUS-forløb.

Kontaktpersonordning

​I forbindelse med indlæggelse og ambulant behandling bliver patienten tilknyttes én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner. I OPUS-behandlingen bliver patienten tilknyttet en OPUS-behandler samt en behandlingsansvarlig læge.

OPUS-behandleren står for selve behandlingsforløbet, og er tovholder ift. f.eks. socialpsykiatri, sagsbehandlere, misbrugscenter eller andre instanser. OPUS-behandleren er gennemgående person i de 2 år behandlingen kan stå på, så der opleves kontinuitet, sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse og behandling.

Samarbejde med pårørende

Vi ser det som en vigtig opgave at inddrage netværket hurtigst muligt. Familien kan være forældre, søskende eller kærester, men det kan også være en nær ven eller en anden som patienten har tillid til. Familien kan bidrage med nyttig viden om den aktuelle situation, patientens livshistorie og hidtidige sygdomsforløb. Samtidig er familien en vigtig samarbejdspartner ift. at forebygge tilbagefald af psykosen. Vi ved fra talrige undersøgelser, at inddragelse af familien er et vigtigt element i forebyggelse af tilbagefald af psykosen.

OPUS-behandleren inddrager familien i starten af forløbet og etablerer et samarbejde efter aftale med patienten. Familiens mulighed for at indgå i samarbejde med personalet vil være forskelligt, ligesom familiens behov for støtte vil være forskelligt og afhænge af den konkrete situation. Ca. hvert halve år vil der være et tilbud om undervisning om psykose for de pårørende.

I de tilfælde, hvor patienten ikke har givet samtykke til information, tilbyder sygehuset generel information/undervisning/vejledning om sygdom, medicin og behandling. Endvidere kan man kontakte PsykInfo for vejledning og eventuelt blive tilknyttet en pårørendegruppe på en af regionens akutmodtagelser.
Kontakt PsykInfo på deres hjemmeside eller tlf. 70 250 260.

For de familier, hvor der er mindreårige børn, er der et særligt tilbud i Region Sjælland. Det gælder børn af psykisk syge og søskende under 18 år.

Læs mere om særlige tilbud til børn af psykisk syge forældre

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Øst

Kompetencecenter for Debuterende Psykose

Smedegade 16

4000 Roskilde

Se kort

Find vej - Roskilde