Gå til indhold

Henvendelse til Psykiatrisk Akutmodtagelse

Se kontaktoplysninger
Informationer til dig og dine pårørende, hvis du henvender dig til Psykiatrisk Akutmodtagelse.

​Hvordan henvender du dig?

Du kan henvende dig døgnet rundt til Psykiatrisk Akutmodtagelse ved ak​ut behov for psykiatrisk hjælp. Du behøver ingen forudgående henvisning.

Hvis du henvender dig på opfordring fra din praktiserende læge eller andre, vil vi, hvis det er muligt, meget gerne kontaktes af din praktiserende læge, inden du henvender dig hos os. Det er for at sikre den mest hensigtsmæssige modtagelse af dig og dine eventuelle pårørende.

De fleste af vores henvendelser kommer dog fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge, institutioner, botilbud, politi, redningsvæsen mv.

Vi fungerer som et akut modtageafsnit, så når du henvender dig, kan du blive indlagt her få dage. Efterfølgende bliver du enten udskrevet og eventuelt tilknyttet ambulant behandling eller overflyttet til et sengeafsnit, hvis indlæggelsen skal være af længere varighed.

Du kan også blive tilknyttet vores akutteam, der vil tage kontakt til dig og have samtaler med dig i en afgrænset periode for bl.a. at følge op på din henvendelse i akutmodtagelsen og vurdere, om du har brug for mere hjælp fra Psykiatrien.

Udover personlig henvendelse modtager Psykiatrisk Akutmodtagelse også telefoniske henvendelser med henblik på rådgivning. Nogle patienter, der er i ambulant behandling fx i distriktspsykiatrien, henvender sig ved behov uden for det ambulante tilbuds åbningstid.

Hvis du henvender dig personligt i Psykiatrisk Akutmodtagelse, bliver du modtaget af sundhedspersonale, for eksempel en sygeplejerske.

Vi anbefaler, at du eller dine pårørende så vidt muligt ringer inden et personligt fremmøde, så vi sikrer, at du får det rette tilbud, og så vi undgår overfyldte venteværelser. Vi bestræber os på, at det bliver så god og tryg en modtagelse som overhovedet muligt.

Hvad skal du medbringe?

Hvis det er muligt, er det en god idé selv at medbringe toiletsager, skiftetøj, sko til inde- og udebrug, den medicin du plejer at tage og hjælpemidler, som du er afhængig af. For eksempel høreapparat, briller, kørestol eller andet.

Vi anbefaler, at du ikke medbringer store kontantbeløb, smykker og andre værdigenstande under indlæggelsen. Du har mulighed for at låse skabet på dit værelse, men du har selv ansvar for dine værdigenstande, når du er indlagt.

Har du barberskraber, saks, neglefil eller andre skarpe og spidse genstande, vil personalet opbevare dem for dig og udlevere dem ved behov. Hvis du har lightere, deodorant, parfume eller andre brændbare væsker med, opbevarer og udleverer vi også dem. Dette af hensyn til egen og andre patienters sikkerhed.

Medicin du selv medbringer, vil vi opbevare for dig, og udlevere, når det skal tages.

Sengetøj, tæpper, håndklæder og lignende kan du låne på afsnittet.

Kontaktpersonsordning

Du får tilknyttet én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner, når du bliver indlagt.

Kontaktpersonen hjælper dig under forløbet og besvarer spørgsmål, så du oplever en sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse og behandling.

Du kan opleve din daglige kontaktperson, kan være forskellige medarbejdere.​

​Hvordan er hverdagen i afsnittet?

Da vi er et akut modtageafsnit, afhænger dagligdagen i høj grad af situationen i afsnittet. Desuden er patienter kun indlagt i akutmodtagelsen meget kortvarigt. Derfor vil hverdagen være individuel, afhængig af hvilke samtaler du har med personalet. Vi tilrettelægger samtaler ud fra dit behov og den kortsigtede behandlingsplan.

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Syd

Psykiatrisk Akutmodtagelse - Vordingborg

Færgegaardsvej 15

4760 Vordingborg

Se kort

Find vej - Vordingborg

Ring til os

Tlf. 58 53 70 30

Tlf. 58 53 70 30