Gå til indhold

Onboarding for nye medarbejdere

Se kontaktoplysninger
Alle nyansatte bliver en del af vores onboardingprogram i Psykiatrien Region Sjælland. Formålet med onboardingprogrammet er at sikre, at vores nye medarbejdere bliver klædt godt på til at varetage kerneopgaven - trygt og kompetent.

Første del af onboardingprogrammet er en introduktion til Psykiatrien Region Sjælland. Formålet med introduktionen er, at alle nyansatte skal føle sig velkomne og få et kendskab til organisationen allerede fra første dag.

Introduktionen består af en dag med fælles introduktion og et tre dages Basiskursus i relationer og deeskalering.

Fælles introduktion

Fælles introduktionen består bl.a. af en generel information om Psykiatrien Region Sjælland (fakta, værdier og Psykiatriens retning). Introduktion til Recovery. En personlig beretning fra en tidligere bruger af Psykiatrien og slutteligt teoretisk undervisning i basal genoplivning.

Basiskursus i relationer og deeskalering

Formålet med Psykiatriens Basiskursus i relationer og deeskalering er at give dig de bedste redskaber og betingelser for at kunne forebygge og håndtere konflikter.

Målet er, at Psykiatrien forebygger konflikter med kendte og systematiske metoder, så patienter og medarbejdere oplever et trygt miljø.

Individuel introduktion på ansættelsesstedet

Der vil desuden være en individuel introduktion på dit ansættelsessted, som er tilpasset dig og det job du skal varetage. Du følges af en mentor og har derudover løbende samtaler med din leder.

Forberedende informationer

Vi har udarbejdet lidt forberedende informationer, der overordnet fortæller, hvad Psykiatrien Region Sjællands opgave er, hvordan vi er organiseret, lidt fakta om Psykiatrien samt hvilke medier og kanaler, der kan være en hjælp i din hverdag.

Læs mere om Psykiatrien Region Sjælland for nyansatte

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatriledelsens stab

Bygning 3

Fælledvej 6, 3. sal

4200 Slagelse

Se kort

Find vej - Slagelse

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-15

Ring til os

Tlf. 58 53 60 00

Tlf. 58 53 60 00

Skriv til os

Øvrig information

Lukkedage
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Mellem jul og nytår