Gå til indhold

Mange vil læse til læge i Region Sjælland

I alt 1356 har søgt medicinuddannelsen i Køge via kvote 2. 138 har søgt uddannelsen som 1. prioritet. Ansøgerne kan komme i betragtning til én af de 110 studiepladser årligt, med opstart både sommer og vinter.
1356 har søgt om at få en af de 110 pladser på lægeuddannelsen i Region Sjælland.

Når sommeren er ovre, kan Region Sjælland i samarbejde med Københavns Universitet byde velkommen til de første studerende, der vil være tilknyttet lægeuddannelsen i Køge under hele uddannelsesforløbet.

55 studerende skal starte på det første optag nogensinde - i september. Men der er allerede kommet langt flere ansøgere, da 1356 har søgt om en studieplads via kvote 2, hvor de studerende vurderes på mere end karaktergennemsnittet. Heraf har 138 søgt uddannelsen som førsteprioritet.

Det glæder regionsrådsformand Heino Knudsen, at uddannelsen er kommet så godt fra land.

- Det er en rigtig god nyhed, at så mange ønsker at læse til læge i Region Sjælland. Jeg havde regnet med, at interessen ville være stor, men jeg er glædeligt overrasket over, at så mange har søgt uddannelsen. Det lover godt for fremtiden, siger Heino Knudsen og forklarer videre:

- I dag er der færrest læger, hvor behovet er størst. Det bør være omvendt. Lægeuddannelsen i Region Sjælland er en af brikkerne i at få vendt den udvikling. Vi ved fra andre regioner, at der er en stor sammenhæng mellem, hvor lægerne er uddannet, og hvor de så efterfølgende arbejder. Med vores forankring af uddannelsen i Region Sjælland, og med stort fokus på at de studerende stifter bekendtskab med flere sygehuse og psykiatrien rundt i vores region, så tror jeg på, at den fulde lægeuddannelse kan være med til at få flere praktiserende læger og andre typer speciallæger til Region Sjælland.

Erfaringerne fra andre steder i landet er, at det er op mod otte ud af ti læger, som bliver i den region, de har læst medicin.

Region Sjælland er den region med færrest speciallæger per indbygger.

Lavere frafald og mere lige kønsfordeling

Der skal samlet optages 110 studerende på medicinuddannelsen i Køge det kommende års tid, med studiestart i både september og februar.

Planen er, at 55 af de studerende skal optages via kvote 2. Det betyder, at en halvdelen af ansøgerne bedømmes og bliver optaget på mere end karaktergennemsnit.

- Mange vil være læge, og derfor er karakterkravene høje. Men hvis man kigger udelukkende på karaktergennemsnittet, risikerer vi at sortere nogle rigtig dygtige læger fra. Derfor er vi rigtig glade for at have et stort kvote 2-optag. Det er også en måde at sikre, at vi får optaget studerende med forskellige baggrunde, erfaringer og kompetencer, siger Jesper Gyllenborg, lægefaglig koncerndirektør i Region Sjælland.

Erfaringerne med optag med kvote 2 på lægeuddannelserne er blandt andet, at det sikrer en mere lige kønsfordeling blandt de studerende, hvor der normalt er overvægt af kvinder. Samtidig er frafaldet lavere blandt ansøgere, som er kommet ind via kvote 2.

Hele regionens lægeuddannelse

Mens det er første gang, at der optages bachelorstuderende i medicin i Region Sjælland, har det siden 2019 været muligt at tage kandidatuddannelsen i medicin i regionen.

Region Sjællands lægeuddannelse er forankret på Sjællands Universitetshospital i Køge. Fra sommeren 2024 kommer undervisningen til at foregå i nye og moderne lokaler, da regionen tager en ny bygning på 2700 m2 i brug til formålet.

Foruden undervisning i Køge, kan de studerende undervejs i uddannelsen også stifte bekendtskab med regionens øvrige sygehuse, for eksempel Slagelse, Holbæk og Nykøbing Falster, men også Psykiatrien i Region Sjælland og almen praksis.

Prodekan for uddannelse Jørgen Kurtzhals, Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Universitet jubler over de høje ansøgertal til medicinuddannelsen i Køge.

- Det er flot, at så mange unge vælger at søge den nye medicinuddannelse. Men det bliver også en exceptionelt god uddannelse. De studerende får det bedste af universitetet og det bedste af sundhedsvæsenet, fordi de bliver meget tættere knyttet til regionens hospitaler end de studerende i København. Vi tror, at det vil åbne de kommende lægers øjne for de attraktive arbejdsvilkår i regionen – og for det meningsfulde i at arbejde for større lighed i sundhed, siger Jørgen Kurtzhals.

 

Fakta

  • Der skal optages 110 studerende på medicinuddannelsen i Køge. 55 starter til sommer, mens resten starter til vinter.

  • De studerende ansøger i to rul. Kvote 2 havde ansøgningsfrist 15. marts. Kvote 2-ansøgere optages med udgangspunkt i mere end karakterer. For kvote 1-ansøgere, det ordinære optag med optagelse udelukkende på baggrund af karakterer, er der ansøgningsfrist 5. juli.

  • For at blive optaget via kvote 2, skal de studerende først gennem en prøve. Dernæst et skriftligt interview. Herefter vurderer et fagligt optagelsesudvalg, hvem der skal optages - på baggrund af en helhedsvurdering med udgangspunkt i resultat fra kvote 2-prøven, karakterer fra gymnasiet og interviewet.
  • Lægeuddannelsen består af en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse. Region Sjælland har siden 2019 haft et spor af kandidatuddannelsen i medicin. I 2021 besluttede et flertal i Folketinget, at der skal være en selvstændig lægeuddannelse i Region Sjælland, bestående af både en bachelor- og en kandidatuddannelse.

  • Både bachelor- og kandidatuddannelse udbydes i samarbejde med Københavns Universitet. På bachelordelen foregår størstedelen af undervisningen i København.

  • Uddannelsen er en selvstændig uddannelse med særskilt optag, men med samme studieordning og samme høje krav og uddannelseskvalitet som den eksisterende lægeuddannelse på Københavns Universitet.