Gå til indhold

Nu får patienter med ADHD også plads i Fusionsklinikken

Et pilotprojekt på Fusionsklinikken i Slagelse skal udvikle en ny model til behandling af samtidig ADHD og diabetes.
Til marts begynder Fusionsklinikken at behandle patienter med ADHD og samtidig diabetes.

Et pilotprojekt på Fusionsklinikken i Slagelse skal udvikle en ny model til behandling af samtidig ADHD og diabetes. Der er nemlig uforholdsmæssig mange personer, som lider af begge sygdomme - og det kan være en meget vanskelig øvelse at håndtere for den enkelte patient. 

Til marts begynder Fusionsklinikken, der drives i tæt samarbejde mellem Psykiatrien Vest i Region Sjælland og Steno Diabetes Center Sjælland, at behandle en helt ny patientgruppe. Hidtil har fokus været på patienter med svær psykisk sygdom og samtidig diabetes, men fremover inkluderes også patienter med ADHD og diabetes, og det ser centerchef og leder af klinikken, Mette Wallbohm Olsen, frem til: 

- Indtil nu har vi været nødt til at afvise patienter med ADHD og diabetes, fordi de ikke falder ind under vores inklusionskriterier. I stedet for skal deres ADHD behandles på specialambulatorier, som netop har fokus på ADHD, men ikke har den store viden om diabetes. Dén skal behandles enten på Endokrinologisk Afdeling eller hos egen læge. På den måde pålægger vi opgaven med at koordinere deres egen behandling ud til en patientgruppe, som har rigeligt at se til i forvejen, og jeg har flere gange tænkt, at det kan vi ikke rigtig være bekendt. For når man er meget kognitivt forstyrret og påvirket af ADHD, som de her patienter er, så er det kun et spørgsmål om tid, før man glemmer at tage sin diabetesmedicin og følge sin behandling, siger hun. 

Gensidig negativ påvirkning

Kombinationen af netop ADHD og diabetes er velkendt. Faktisk er ADHD-patienter markant overrepræsenteret blandt patienter med diabetes i forhold til baggrundsbefolkningen. Årsagen kendes endnu ikke, men til gengæld ved man, at det kan skabe store problemer for den enkelte: 

- Det er helt klart en udfordring at have begge diagnoser. Hvis man skal tage hånd om sin diabetes, kræver det, at man er god til egenomsorg, at man er i stand til at planlægge og være systematisk med blodsukkermåling, medicinindtag, kostvaner osv. Det er præcis de områder, hvor personer med ADHD er særligt udfordrede: De har som følge af deres ADHD netop svært ved at holde opmærksomheden, svært ved at koncentrere sig og svært ved at styre deres impulsivitet, siger Mette Wallbohm Olsen. 

På den måde kan de to sygdomme altså påvirke hinanden negativt. Desuden kan ADHD-medicinen virke appetitdæmpende, og det kan igen være med til at forstyrre diabetessygdommen. 

- Det giver bare rigtig god mening at behandle de to ting samtidigt. Jeg har fx for ganske nyligt talt med en ung mand med diabetes og ADHD. Han kunne fortælle om et helt forstyrret spisemønster: ADHD-medicinen tager appetitten, men når medicinen klinger af, spiser han helt uhæmmet og forkert i forhold til sin diabetes.

Et pakkeforløb til videreudvikling

Derfor bliver patienterne i det nye projekt på Fusionsklinikken fremover tilbudt en slags pakkeforløb, hvor de blandt andet skal afprøve forskellige mestringsteknikker omkring kosten, værktøjer der skal hjælpe med struktur i hverdagen. De modtager både individuelle samtaler og behandling, og deltager i gruppeforløb, fordi der også er stor værdi i at møde andre med lignende udfordringer i hverdagen. 

- Vi kommer til at udvikle og fintune patientforløbet hen ad vejen. Vi har ikke kunnet identificere lignende tiltag andre steder, så vi må selv opfinde metoden. Det gør vi med inspiration og hjælp fra andre faggrupper, som fx diætister, og ikke mindst tæt samarbejde med patienterne, da det jo er deres hverdag, vi skal passe ind i, forklarer Mette Wallbohm Olsen. 

Projektet starter op i det nye år, hvor alle medarbejdere får et certificeringskursus i behandling af ADHD. De første patienter starter efter planen i et pilotprojekt, der skal teste forløbsmodellen, i marts. Patienterne bliver rekrutteret til pilotprojektet i samarbejde med Ambulatorium for Hormonsygdomme på Slagelse Sygehus. 

- Det bliver rigtig spændende, men jeg vil ikke lægge skjul på, at det også bliver en stor udfordring rent fagligt, fordi det er en helt ny patientgruppe, som vi ikke har nogen væsentlig erfaring med endnu. Jeg er dog helt sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt, og patienterne får stor gavn af det nye tilbud - ikke mindst fordi vores personalegruppe er meget engageret og fagligt virkelig stærke, slutter Mette Wallbohm Olsen. 

 

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en biologisk forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at patienterne ofte har svært ved at koncentrere sig og fastholde opmærksomheden. Man skønner, at mellem 5 og 10 procent af den danske befolkning har ADHD. 

ADHD og diabetes på Fusionsklinikken

Pilotprojektet skal efter planen omfatte op til 12 patienter, som får et 9 måneder langt forløb, der blandt andet omfatter diabetes-komplikationsscreening, individuel behandling og samtaler samt holdundervisning med fokus på eksempelvis: 

  • Den gensidige påvirkning mellem ADHD og diabetes
  • Struktur i hverdagen
  • Kommunikations- og hukommelsesstrategier
  • Kost, søvn og motion. 

Når pilotprojektet er gennemført, vil man bruge erfaringerne til at tilpasse det, så det efter planen kan fortsætte som et behandlingstilbud i Fusionsklinikken fra 2025.