Gå til indhold

Kvalitet

Psykiatrien Region Sjælland arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores kerneydelser.

Se kontaktoplysninger

De nationale kvalitetsmål udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet i Psykiatrien.

Det betyder, at der er et stærkt fokus på blandt andet:

  • At sikre høj faglig kvalitet
  • At styrke samarbejdet med regionens øvrige sygehuse, praktiserende læger, kommuner, bosteder mv. med henblik på forbedrede patientforløb for den enkelte patient
  • At patientsikkerhed er indlejret i alle aspekter af patientforløbet
  • At patienter og pårørende inddrages i behandlingen, og at den enkeltes personlige recoveryproces understøttes. For at styrke dette fokus i organisationen har Psykiatrien repræsentanter for brugere og pårørende med i mange centrale fora, herunder i Psykiatriens kvalitetsråd

Kvalitetsarbejdet følges overordnet via de nationale indikatorer, de kliniske databaser samt Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Vi arbejder løbende med kvalitetsforbedring og anvender her systematikken fra Forbedringsmodellen.

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP)

LUP har til formål at få viden om patienters og pårørendes oplevelser for at kunne forbedre Psykiatriens tilbud.

Tilsynsrapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen.

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatriledelsens stab

Bygning 3

Fælledvej 6, 3. sal

4200 Slagelse

Se kort

Find vej - Slagelse

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-15

Ring til os

Tlf. 58 53 60 00

Tlf. 58 53 60 00

Skriv til os

Øvrig information

Lukkedage
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Mellem jul og nytår