Gå til indhold

Psykiatriens Opgaver

Se kontaktoplysninger
Psykiatriens opgave er at skabe et bedre liv for borgere med psykisk lidelse.

Psykiatriens opgaver er at varetage udredning, diagnostik, behandling, pleje samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering ved sygdomme.

Det er Psykiatriens opgave at varetage behandlingen, hvor patientens behandlingsbehov er kompliceret, og/eller der er behov for en tværfaglig indsats. Al anden behandling varetages i almen praksis af alment praktiserende læger, praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer.

De patientrettede kerneydelser er organiseret omkring fem kliniske afdelinger, som hver især varetager psykiatrisk behandling i henholdsvis stationære og ambulante funktioner.

Psykiatrien udgøres endvidere af en række kliniske stabsenheder, der bl.a. varetager opgaver inden for områder som central visitation, forskning, bruger- og pårørendeindsatsen, formidling og rådgivning og udbredelse af viden om psykiske sygdomme.

Psykiatrien har bl.a. tæt samarbejde med praksissektoren, de somatiske sygehuse i regionen og kommunerne.

Arbejdsformen i Psykiatrien er bl.a. tvær- og flerfaglig, hvor en bredt sammensat personalestab bidrager til den samlede opgaveløsning med hver deres specifikke kompetencer.

Endelig varetager Psykiatrien opgaver inden for områderne teknik og administration.

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatriledelsens stab

Bygning 3

Fælledvej 6, 3. sal

4200 Slagelse

Se kort

Find vej - Slagelse

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-15

Ring til os

Tlf. 58 53 60 00

Tlf. 58 53 60 00

Skriv til os

Øvrig information

Lukkedage
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Mellem jul og nytår