Gå til indhold

Organisering

Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der er organiseret med fem afdelinger - herunder sengeafsnit og ambulante enheder. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland m.m.