Gå til indhold

CHIME - om personlig recovery

Se kontaktoplysninger
Personlig recovery er en kompleks og unik proces, der styrkes i samarbejde mellem den enkelte patient, behandlere og pårørende. I det daglige arbejde kan processen deles ind i mindre dele.

Personlig recovery involverer processer og elementer, som er nødvendige for alle mennesker, hvis man skal føle sig tilpas og leve et tilfredsstillende liv med håb og drømme for fremtiden og en oplevelse af at bidrage til andre.

Det vil variere fra person til person, hvornår livet opleves sådan, men forskere har fundet frem til fem elementer, som for tidligere brugere af psykiatrien har været afgørende for deres recoveryprocesser. Det er dem, der kaldes CHIME.

CHIME står på dansk for:
C = Forbundethed (Eng.: Connectedness)
H = Håb og Fremtidsoptimisme
I = (Positiv) Identitet
M = Meningsfuldhed
E = Empowerment (eller Handlekraft)

Tegning af Frits Ahlefeldt

De fem CHIME-elementer foldet ud​

Selvom de fem elementer deles op, er de indbyrdes afhængige. Det gælder for os alle, at det har betydning for vores identitet, hvilke fællesskaber og relationer vi er en del af – altså vores forbundethed.

Ligesom det har betydning for vores oplevelse af meningsfuldhed i hverdagen, at vi er optimistiske omkring vores fremtid og ser et formål med det, vi fylder dagene ud med, osv. Det gælder for alle mennesker.

Når man er ramt af psykisk sygdom, kan det dog være uoverskueligt at tænke på recoveryprocessen i sin helhed, og derfor kan det hjælpe at dele elementerne op, så patienter, pårørende og personale i fællesskab kan arbejde med dele af processen lidt ad gangen, som det giver mening i det enkelte tilfælde.

Tegning af Frits Ahlefeldt

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

PsykInfo

Farimagsvej 40

4700 Næstved

Ring til os

Mandag - Onsdag kl. 9:00 - 15:00
Torsdag kl. 14:00 - 18:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00