Gå til indhold

Mennesker har brug for mennesker

'Mennesker har brug for mennesker' er et partnerskab, som har til formål at fremme håb, recovery og adgangen til fællesskaber for mennesker med psykiske lidelser via have- og naturaktiviteter.

Partnerskabet er mellem to socialøkonomiske virksomheder: VeteranHaven i Slagelse og Sct. Hans Have i Roskilde, den regionale psykiatri, den kommunale socialpsykiatri og mennesker med psykiske lidelser.

Formålet er at fremme håb, recovery og adgangen til meningsfulde fællesskaber for mennesker med psykiske lidelser via have- og naturaktiviteter.

Helt konkret udforsker vi, hvordan mennesker, som er i behandling i Psykiatrien, kan få glæde af at komme og være en del af inkluderende fællesskaber i hhv. VeteranHaven og Sct. Hans Have. Deltagerne inviteres til at være med i havernes hverdagsopgaver eller blot at gå ture, hilse på dyrene eller sidde på en bænk under den åbne himmel. Personale eller pårørende er også meget velkomne i haverne.

I 2023-25 støtter Velux Fonden udviklingen af bæredygtige samarbejdsmodeller mellem de fire parter gennem samskabende, eksperimenterende læringsloops. VIVE er tilknyttet som evaluator.

Du kan få mere viden om indsatsen hos projektleder Eva Ahrensburg på email: eahr@regionsjaelland.dk eller på telefon: 20 21 94 75.

VeteranHaven

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

PsykInfo

Farimagsvej 40

4700 Næstved

Ring til os

Mandag - Onsdag kl. 9:00 - 15:00
Torsdag kl. 14:00 - 18:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00