Gå til indhold

Om PsykInfo

PsykInfo - Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery tilbyder rådgivning og står for arrangementer samt projekter inden for brugerstyring og recovery.

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning og arrangementer for at gøre viden om recovery og psykisk lidelse lettilgængelig for alle borgere i Region Sjælland.

PsykInfos kerneopgave er at styrke recoveryorientering, brugerinddragelse og afstigmatisering både indenfor og udenfor Psykiatrien for at øge livskvaliteten for borgere, der er ramt af psykisk lidelse.

Formålet med at gøre viden om recovery og psykisk lidelse lettilgængelig er at skabe større åbenhed og færre fordomme - og dermed understøtte den enkeltes håb om at komme sig.
Systematisk vidensformidling skal mindske barriererne for at søge hjælp samt styrke tidlig opsporing og forebyggelse. Det er også PsykInfos opgave at udvikle projekter og drive tilbud, der styrker den enkeltes recoveryproces og understøtter brugerinddragelse indenfor psykiatrien og udenfor gerne i et brobyggende samarbejde på tværs af sektorer.

 

PsykInfo arbejder med følgende indsatser:

  • Rådgivning - anonym og åben for alle borgere, herunder fagpersoner, 28 timer om ugen
  • Arrangementer - på regionens biblioteker og online
  • EN AF OS - frivillige ambassadører med egen erfaring, som kan bookes af alle
  • Peerstøtte - rekruttering, introduktion, netværk og forskning
  • Brugerinddragelse - brugerpanel med patienter og pårørende
  • Vidensnetværk med de frivillige patient- og pårørendeorganisationer

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

PsykInfo

Farimagsvej 40

4700 Næstved

Ring til os

Mandag - Onsdag kl. 9:00 - 15:00
Torsdag kl. 14:00 - 18:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00