Gå til indhold

Introduktion til Psykiatrien

Se kontaktoplysninger

Psykiatrien Region Sjælland ledes af en Psykiatriledelse bestående af en psykiatridirektør og to vicedirektører.

Vi er en behandlingspsykiatri, der er organiseret i Afdelinger - og hver afdeling har flere sengeafsnit og ambulante enheder under sig (behandlingssteder).

Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland, og vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere. De Kliniske stabsenheder varetager disse opgaver.

Psykiatriledelsens stab er rammen om Psykiatriledelsen og administrationen, der skal understøtte de ledelsesopgaver, der er knyttet til de kerneydelser, som Psykiatrien leverer til Regionens borgere.

Se organisationsdiagram

Se Psykiatriens opgaver

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatriledelsens stab

Bygning 3

Fælledvej 6, 3. sal

4200 Slagelse

Se kort

Find vej - Slagelse

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-15

Ring til os

Tlf. 58 53 60 00

Tlf. 58 53 60 00

Skriv til os

Øvrig information

Lukkedage
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Mellem jul og nytår