Gå til indhold

Forskning i Psykiatrien

”Sammen skaber vi viden”. Det er formålet for Psykiatriens Forskning.
At skabe forskning på et højt internationalt niveau i et stærkt, samarbejdende
forskningsfælleskab, der producerer klinisk væsentlig viden til implementering i regionen

Psykiatrisk Forskningsenheds overordnede målsætning er, at forskningen skal kunne omsættes til forbedring af patientbehandlingen og brugernes integration i nærmiljøet. 

Overordnet samarbejder Psykiatriens Forskning med regionens øvrige hospitaler gennem samarbejdet i Regionens Strategiske Forskningsråd og gennem Forskningsstøtteenhedernes fællesskab.

Derudover har Psykiatrien indgået bilaterale samarbejdsaftaler med regionens øvrige hospitaler.

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrisk Forskningsenhed

Bygning 3

Fælledvej 6, 4. sal

4200 Slagelse

Ring til os

Tlf. 58 53 60 70

Tlf. 58 53 60 70