Gå til indhold

Forskningsstøtteenheden

Formålet med enheden er rådgivning og støtte til alle forskere i Psykiatrien forhold til at starte forskningsprojekter fra idé-niveau til fondsansøgning. Der ydes hjælp til litteratursøgning, anmeldelser, budget og fondsansøgninger.

Forskningsstøtteenheden rummer forskningsbiblioteket og står for udarbejdelse af forskningsadministrative procedurer og samarbejdet med den Regionale Forskningsenhed og forskningsstøtteenheder på Regionens øvrige hospitaler.

Har du interesse for forskning og har du brug for støtte, varetager forskningsstøtteenheden følgende opgaver:

  • Forskervejledning og afklaring af projektmuligheder
  • Kvalificering af projektidéer til et passende forskningsmæssigt niveau
  • Vejledning i konkret udarbejdelse af projektprotokol
  • Vejledning i valg af forskningsmetoder
  • Vejledning i valg af forskningsmiljø, fx. hovedvejleder, universitet
  • Vejledning i artikelskrivning
  • Vejledning i etiske godkendelser, dataopbevaring og databehandleraftaler
  • Rådgivning i forhold til karriereveje

Kontaktpersoner i Psykiatrisk Forskningsenhed er hhv.

Forskningsleder Sidse Arnfred, sidar@regionsjaelland.dk og
MVU forskningsleder Lene Lauge Berring, lelb@regionsjaelland.dk

Se mere på Data og udviklingsstøttes hjemmeside (indsæt link når det kommer). 

Forskningsbiblioteket

Forskningsbiblioteket vejleder forskere og øvrige ansatte i litteratursøgning, herunder design af søgestrategi, diskussion af relevante databaser, samt introduktion til referencehåndtering, søgeprotokol og dokumentation. Forskningsbibliotekaren varetager registreringen af forskning i PURE og monitorerer forskningsproduktionen, bl.a. ved en årlig kortlægning af Psykiatriens forskningsproduktion.

Bibliotekar: Vibeke Rabjerg Grünbaum, vgru@regionsjaelland.dk

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrisk Forskningsenhed

Bygning 3

Fælledvej 6, 4. sal

4200 Slagelse