Gå til indhold

Center for Forskning i Relationer og Deeskalering

Center for Forskning i Relationer og Deeskalering

Center for Forskning i Relationer og Deeskalering er et forskningscenter, der har fokus på den regionale forskningsstrategis visioner om brugerindflydelse, aktiv nyttiggørelse af forskning, mvu forskning og direkte formidling af viden til undervisnings aktiviteter i regionen, herunder kompetencecenter for relationer og deeskalering. 

Forskningen er tværfaglig og kliniknær og foregår med de personer forskningen omhandler f.eks. personer der har erfaring med psykiatri, deres pårørende, klinisk personale og elever og studerende under uddannelse.

Forsknings metoderne er ofte inspireret af aktionsforskning og anvender fortrinsvis kvalitative tilgange. Centret inddrager andre forskningsformer ved behov og i et tæt samarbejde med de øvrige centre i psykiatrisk forskningsenhed. 

Fokusområderne er relateret til aflastning af psykisk smerte og andre områder inden for området mvu (mellemlange videregående uddannelser) heriblandt interventioner der adresserer forebyggelse af kritiske hændelser såsom tvang, selvskade og selvmord. Andre områder er, brugerdeltagende forskning, psyke og soma, recovery-orientering i praksis, organisatoriske pleje-interventioner f.eks. Safewards og Traume Bevidst Tilgang (TBT) og teknologiske løsninger.

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrisk Forskningsenhed

Bygning 3

Fælledvej 6, 4. sal

4200 Slagelse