Gå til indhold

Hvad er Recovery?

Se kontaktoplysninger
Recovery betyder at komme sig. Når man rammes af psykisk sygdom, er det vigtigt at holde fast i, at langt de fleste kommer sig efter deres sygdomsforløb. Og selv hvis sygdommen bliver med en, er livet foranderligt med både mindre gode og gode perioder.

Tegning af Frits Ahlefeldt​​​​​​​​​​​​​​​​

At komme sig gennem og efter psykisk sygdom kan involvere både kliniske faktorer (fx medicin og terapi) og en række personlige og livsmæssige forhold, hvoraf særligt den enkeltes levede liv, konkrete livssituation og netværk har stor betydning. Sammen og i den rette balance har alt dette betydning for den enkeltes recovery. I Psykiatrien i Region Sjælland arbejder vi derfor med både klinisk og personlig recovery.

Målet med den kliniske recovery er symptomfrihed eller kontrol over symptomer, sådan at livet kan leves uden eller med minimal støtte. Med den personlige recovery er målet, at alle, der for en tid er patienter i Psykiatrien, kan opnå at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv – med eller uden symptomer.

Recovery handler altså ikke udelukkende om at reducere symptomer, men også om, at man selv er tilfreds med sit liv, ser positivt og lyst på fremtiden og føler, at man er en del af fællesskaber, hvor man aktivt bidrager positivt for sig selv og for andre.

Det vil variere fra person til person, hvornår livet opleves sådan, men forskere har fundet frem til fem faktorer, som kan ses som ’byggestenene’ i, at livet opleves at være netop tilfredsstillende, håbefuldt og med en oplevelse af, at man bidrager som menneske. Disse faktorer forkortes CHIME.

CHIME står på dansk for:
C = Forbundethed (Eng.: Connectedness)
H = Håb og Fremtidsoptimisme
I = (Positiv) Identitet
M = Meningsfuldhed
E = Empowerment (eller Handlekraft)

Du kan læse mere om CHIME her.

Tegning af Frits Ahlefeldt

Recovery er en personlig proces - og styrkes, når CHIME styrkes

De fem faktorer i CHIME-modellen er alment menneskelige. Det er ikke kun mennesker med psykisk sygdom, der har et grundlæggende behov for gode relationer, håb, en positiv selvfølelse, mening i livet og en oplevelse af kontrol over eget liv for at føle sig godt tilpas. Men når man er ramt af psykisk sygdom, kan de fem faktorer være sat mere eller mindre ud af spil i kortere eller længere perioder.

Vejen mod recovery vil være en personlig, unik og kompleks proces for hvert enkelt menneske, der rammes af psykisk sygdom. Derfor arbejder vi i Region Sjælland aktivt med at støtte og styrke patienterne i deres recoveryprocesser ved at arbejde med CHIME-elementerne i det daglige arbejde.

CHIME i hverdagen handler fx om:

  • At fokusere på sine egne og sine omgivelsers ressourcer
  • At fastholde håbet om bedring og troen på et godt liv
  • At finde mening i sin historie og sin situation
  • At bevare og opbygge gode relationer, der styrker muligheden for at være en del af gode fællesskaber
  • At holde fast i sig selv som andet end syg og med tiden forlade rollen som patient igen
  • At fastholde eller genopbygge en følelse af kontrol over sit eget liv og sin recoveryproces

Her kan du læse mere om, hvordan recovery er en del af Psykiatriens praksis.

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

PsykInfo

Farimagsvej 40

4700 Næstved

Ring til os

Mandag - Onsdag kl. 9:00 - 15:00
Torsdag kl. 14:00 - 18:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00