Gå til indhold

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Se kontaktoplysninger
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og symptomer hos børn og unge i alderen 0 til 17 år fra hele Region Sjælland.

I afdelingen foretages der såvel udredning som forskellige former for behandling. Udredning og behandling af børn og unge foregår i tæt samarbejde med familie og netværk. Det kan foregå ambulant og under indlæggelse. Afdelingen har ambulante funktioner i Roskilde, Holbæk og Næstved - og døgnafsnit i Roskilde.

Afdelingsledelse

Cheflæge Janne Walløe Vilmar
Tlf. 58 53 80 06
jwv@regionsjaelland.dk 

Chefsygeplejerske Poul Erik Ravnsmed
Tlf. 58 53 80 03
perv@regionsjaelland.dk

Chefpsykolog Annette Anbert
Tlf. 58 53 80 05
aanb@regionsjaelland.dk

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 11 afsnit samt et ledelsessekretariat. De enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse. Der er ca. 350 ansatte.

  • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
  • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
  • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
  • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
  • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse
  • Afdelingen prioriterer forskning og har en forskningsenhed tilknyttet

Oversigt over Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Bakkehuset
Tlf. 58 53 81 50

Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Holbæk
Tlf. 58 53 82 00

Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Næstved
Tlf. 58 53 83 10 (Børn)Tlf. 58 53 83 50 (Unge)

Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Roskilde
Tlf. 58 53 81 00

Børnepsykiatrisk afsnit U3 - Roskilde
Tlf. 58 53 80 60

Center for spiseforstyrrelser U2 - Roskilde
Tlf. 58 53 80 40

Center for Spiseforstyrrelser, klinik - Roskilde
Tlf. 58 53 80 80

Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse - Roskilde

Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 Almen - Roskilde
Tlf. 58 53 80 20

Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 Intensiv - Roskilde
Tlf. 58 53 80 20

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri - Forskningsenheden
Tlf. 29 43 21 30